Dosavadní praxe

Prošla jsem několika oblastmi, kde hlavním pojítkem je práce s lidmi.

Od učitelství jsem zamířila do náboru, dále do interní personalistiky a poté do koučinku.

Praxe v koučinku

Úspěšně jsem absolvovala kurz Profesionální kouč s akreditací MŠMT u Koučink Centra.

Aktuálně jsem překročila 123 hodin koučovacích sezení s klienty.

Úspěšně jsem dokončila certifikaci ACC od mezinárodní asociace koučů ICF.

Jako externí kouč se účastním projektů, které nabízejí individuální podporu 

Moje silné stránky

Empatie

Schopnost naslouchat

Důvěra v lidi a jejich potenciál

Co mě baví

Pomáhat lidem, vyslechnout je

Podporovat lidi v jejich cestě za vysněným cílem

Vysněná práce

Koučink

Své zkušenosti, schopnosti a zájmy uplatňuji v koučinku, který mě naplňuje

Co tvoří můj život

Rodina

Přátelé

Práce, která mě baví

Videorozhovor o mojí cestě za koučinkem

Najdete na stránkách Kariérko.cz