Nabízím služby koučinku v těchto oblastech:

životní koučink a firemní koučink

Moje role při koučovacím rozhovoru je podporovat klienta směrem k využití jeho potenciálu a tím k lepšímu výkonu a směrem k požadovanému cíli.

Při koučinku nabízím klientům možnost se zastavit, přemýšlet a hledat odpovědi a možnosti řešení jejich problémů.

Uvádím zde příklady frekventovaných otázek, na které klienti při koučinku hledají odpovědi při life koučinku nebo business koučinku.

Komunikace a vztahy

Jak můžu lépe komunikovat s…?

Jakým způsobem mohu vyřešit konflikt s…?

Životní styl

Jak se mi podaří zhubnout a získat kondici?

Co mi pomůže, abych se cítil lépe a zdravěji?

Time management

Jak mohu efektivněji zacházet s časem a energií?

Jak nejlépe rozvrhnout svůj čas?

Práce a kariéra

Jsem v současném zaměstnání spokojený/á?

Uplatňuji své schopnosti a dovednosti v současné pracovní pozici?

Jak můžu lépe vycházet s kolegy?

Profesní rozvoj

V jakých oblastech můžu využít mou dosavadní praxi?

Jaké mám další možnosti rozvoje?

Kam dál se chci v kariéře posunout?

Podnikání

Chci podnikat – jak mám začít?

Jak realizovat můj podnikatelský nápad?

Leadership

Jak mohu více motivovat podřízené?

Jak mám delegovat?

Jaký styl řízení bude nejefektivnější pro daný tým? 

Project management

Jak si mohu projekt naplánovat?

Kde jsou krizová místa projektu?

Jakou variantu projektu mám vybrat?

Změny ve společnosti

Jakým způsobem nejlépe komunikovat změny?

Ve kterých odděleních a jakým způsobem se nový proces projeví?

Jak prosadím změny tak, aby je zaměstnanci přijali?