Monika Máchová - Kouč

Prostřednictvím koučinku vás doprovodím k vašemu cíli.

Koučink vám pomůže při překonávání překážek.

Díky koučinku půjdete lehce životem.