oblasti koučinku

Životní a firemní koučink

 • Moje role při koučovacím rozhovoru je podporovat klienta směrem k využití jeho potenciálu a tím k lepšímu výkonu a směrem k požadovanému cíli.
 • Při koučinku nabízím klientům možnost se zastavit, přemýšlet a hledat odpovědi a možnosti řešení jejich problémů.
 • Uvádím zde příklady frekventovaných otázek, na které klienti při koučinku hledají odpovědi při life koučinku nebo business koučinku.

Životní styl

 • Jak se mi podaří zhubnout a získat kondici?
 • Co mi pomůže, abych se cítil lépe a zdravěji?

Time Management

 • Jak mohu efektivněji zacházet s časem a energií?
 • Jak nejlépe rozvrhnout svůj čas?

Komunikace a vztahy

 • Jak můžu lépe komunikovat s…?
 • Jakým způsobem mohu vyřešit konflikt s…?

Změny ve společnosti

 • Jakým způsobem nejlépe komunikovat změny?
 • Ve kterých odděleních a jakým způsobem se nový proces projeví?
 • Jak prosadím změny tak, aby je zaměstnanci přijali?

Práce a kariéra

 • Jsem ve své současné práci spokojený/á?
 • Jak můžu lépe vycházet s kolegy (šéfem, podřízenými…)?

 

Profesní rozvoj

 • Jak se mohu ve svém oboru rozvíjet?
 • Jak nejlépe uplatnit moje silné stránky a využít moje schopnosti?

Podnikání

 • Chci podnikat – jak mám začít?
 • Jak realizovat můj podnikatelský nápad?

Leadership

 • Jak mohu více motivovat podřízené?
 • Jak mám delegovat?
 • Jaký styl řízení bude nejefektivnější pro daný tým? 

Project Management

 • Jak si mohu projekt naplánovat?
 • Kde jsou krizová místa projektu?
 • Jakou variantu projektu mám vybrat?