Monika Máchová

profesionální kouč

Prošla jsem několika oblastmi, kde hlavním pojítkem je práce s lidmi. Od učitelství jsem zamířila do náboru, dále do interní personalistiky a poté do koučinku.

Úspěšně jsem absolvovala kurz Profesionální kouč s akreditací MŠMT u Koučink Centra.

Překročila jsem 320 hodin koučovacích sezení s klienty.

Získala jsem certifikaci ACC od mezinárodní asociace koučů ICF.

Jako externí kouč se účastním projektů, které nabízejí individuální podporu 

o mně

Moje silné stránky

  • Empatie
  • Schopnost naslouchat
  • Důvěra v lidi a jejich potenciál

Co mně baví

  • Pomáhat lidem, vyslechnout je
  • Podporovat lidi v jejich cestě za vysněným cílem

Vysněná práce

  • Koučink
  • Své zkušenosti, schopnosti a zájmy uplatňuji v koučinku, který mě naplňuje

Co tvoří můj život

  • Rodina
  • Přátelé
  • Práce, která mě baví

Videorozhovor o mojí cestě za koučinkem