U Moniky oceňuji její citlivý otevřený přístup. Udržuje bezpečný prostor, vrací k zadání sezení, je milá, vstřícná a přitom věcná. Umí jít do hloubky i zůstat na povrchu, když je třeba jedno či druhé. Má osobní empatický přístup a vždy se cítím být já středem našeho sezení. Umí navodit příjemnou atmosféru, ve které člověk dochází k důležitým uvědoměním. Umí povzbudit i vyzvat k novému náhledu na situaci, položit správnou otázku a poskytnout dostatečný prostor pro uzavření daného tématu pro skutečné prozkoumání. Cítím z ní upřímný zájem o to pomoci druhému člověku, který se s ní s důvěrou obrací. Tato důvěra je důležitou součástí procesu uvědomování.
Helena Konečná, konzultant, kouč, lektor (life koučink)
 
Monika je oddaná osoba, která pilně pracuje na zdokonalování svých dovedností kouče. Měl jsem tu čest být její klientem a ona mi vždy přidala hodnotu, když mě vedla k novému pohledu na řešenou situaci a zároveň mi poskytla prostor potřebný pro formulování realizovatelných akcí směřujících k mým cílům. Určitě bych ji doporučil jako koučku každému, kdo hledá jiný pohled na jakoukoli výzvu, které čelí. Moničin přátelský, ale pevný přístup je ve většině situací to, co je zapotřebí.
Martin O’Malley, obchodní ředitel (business koučink)
 

Paní Monika mne navštívila celkem 5x, byla pro mě významnou oporou při řešení profesních záležitostí a mezilidských vztahů na pracovišti. Probudila ve mě chuť se zamýšlet sám nad sebou, nad svým jednáním a přístupem ke svým zaměstnancům. Formou návodných otázek se snažila mi pomoci najít objektivní pohled na dění ve škole. Vzhledem k tomu, že jsem koučink absolvoval poprvé, bylo pro mě překvapením, jaký efekt může mít. S důvěrou jsem se svěřoval paní Máchové se svými problémy a neznalostmi a ona mi trpělivě pomáhala hledat cestu, jak postupovat dál. Díky koučinku se změnil můj pohled na ostatní i na sama sebe. Zaznamenal jsem i zlepšení atmosféry ve škole. Jsem připraven svoje rozhodnutí v budoucnu neuspěchat, vnímat souvislosti, vystupovat transparentně, ale s úctou a pokorou.

Mgr. Jan Sezima, ředitel školy (business koučink)

Při koučinku s Monikou se mi otvírají nové obzory, získávám  optimismus a naději, změny zaznamenávám už brzy. Při koučinku mi Monika naslouchá a vede mě k tomu najít si vlastní řešení. Při koučinku se víc poznávám, učím se jak se sebou pracovat, cítím se vždycky líp, protože nějaké řešení problému vždycky při koučinku najdu. U Moniky oceňuji její pochopení, naslouchání, smysl pro humor, ale i to, že to se mnou nikdy nevzdá a podporuje mě, abych si našla řešení.  Monika je spolehlivá, otevřená, cítím, že jí můžu říct cokoliv a ona mě nesoudí.

Iveta, matka tří kluků (life koučink)

Koučink s Monikou mi pomohl utřídit si myšlenky. Uvědomila jsem si priority ve svém životě. Vytvořila jsem si systém k řešení problémů.

Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy (business koučink)

Koučink s paní Monikou byl pro mě velmi přínosný. Během několika sezení, během nichž vždy vládla příjemná atmosféra, jsem se naučila pojmenovat mnohé problémy, které mě delší dobu trápily, zamýšlet se nad prioritami v pracovním a osobním životě, lépe zvládat organizaci času a nacházet možná řešení konfliktních situací. Děkuji paní Monice za velmi přátelský a profesionální přístup, úsměv a empatii. 

Mgr. Bc. G.Křížková, ředitelka školy (business koučink)

Schůzka byla vždy dopředu domluvená, byl vybrán vyhovující termín a doba. Samotné sezení, ať již probíhalo osobně, poté z důvodu koronaviru telefonicky či přes WhatsApp, bylo příjemné a já jsem věděla, že pokud se začneme bavit o „něčem“, že mne Monika svými otázkami „dovede“ k tomu, abych se dobrala ke zdárnému konci. Při sezeních s Monikou jsem si uvědomila, že všechno má své řešení, ke kterému se nakonec vhodnými postupy dá dojít.

Mgr. P. Kročilová, ředitelka MŠ  (business koučink)

S koučováním paní Moniky jsem byl velice spokojený. Je vidět, že s tím má zkušenosti a koučování mi pomohlo. Paní Monika má příjemné vystupování a společná setkání jak osobní, tak po telefonu, byla pro mě příjemná. Určitě doporučuji.

Mgr. V. Vrána, ředitel školy (business koučink)

Koučink s Monikou mi pomáhá ujasnit si vlastní priority, zamyslet se nad svými starými vzorci chování, uvědomit si, co vlastně právě prožívám, a dává mi možnost volby, co chci podniknout dál. Monika umí vytvořit atmosféru důvěry, což mi pomáhá více se otevřít a sdílet svůj vnitřní svět. Na Moničině přístupu také oceňuji její zájem, lidskost a velkou míru podpory, kterou pro svůj posun potřebuji.

Veronika (life koučink)