Chcete vzít život do svých rukou?

Myslíte si, že můžete dokázat víc?

Máte pocit, že byste mohli pracovat nebo studovat efektivněji?

Zda se vám, že dlouho stojíte na jednom místě, něco vás brzdí a nemůžete se pohnout?

Chybí vám vize a nevíte, jakým směrem se máte vydat?

Nebo vizi máte, ale chybí vám podpora a akce?

 

Některou z těchto úvodních otázek jste si možná sami již někdy položili.

Základem těchto otázek jsou slova jako:

cíl, podpora, odpovědnost, potenciál, akce, vize…

S těmito pojmy pracuje KOUČINK.

Kdo je kouč?

Základními dovednostmi, které musí kouč mít, jsou perfektní znalost metody koučinku a schopnost klientovi aktivně naslouchat.

Kouč dává klientovi prostor k přemýšlení, aktivně mu naslouchá a pokládá klíčové otázky. Nastavuje klientovi zrcadlo a tím mu pomáhá uvědomit si širší souvislosti a sám si najít efektivní a reálnou cestu k dosažení cíle.

Potenciál a bariéry

Kouč klienta respektuje a věří v jeho potenciál.

Každý člověk má v sobě potenciál. Málokdy jsme ale schopni svůj potenciál využívat efektivně. Práci nám komplikují různé psychologické bariéry, brzdy. Příkladem může být: strach, obavy, pocit viny, předchozí negativní zkušenost, špatná kontrola času, nízké sebevědomí, nízká sebeúcta apod…

Během koučinku si klient uvědomuje své bariéry. Nesnaží se je však překonat, ale díky koučovi  zaměřuje pozornost jinam. Najde si novou efetivnější cestu, která ho k cíli dovede.

Jak probíhá koučovací rozhovor?

  • Klient přichází na koučink s cílem, nebo si svůj cíl /vizi při koučinku utváří. Kouč pomáhá klientovi nad cílem přemýšlet, klient si cíl specifikuje, konkretizuje, hledá hodnotu, kterou mu cíl přinese, zjišťuje svou motivaci a jaký má vliv na dosažení cíle
  • Klient si uvědomuje realitu vzhledem k cíli, uvědomuje si, jak to vypadá teď, co už dokázal, co se mu nedaří, co mu jde
  • Klient si hledá všechny reálné možnosti, které mu mohou pomoci v dosažení cíle
  • Klient si sám určuje konkrétní kroky, vytváří si svůj akční plán k dosažení cíle. Kouč ho podporuje v získání odvahy vykročit k akci, uskutečnit svou vizi.

Koučink a jiné metody

Někdy se koučink zaměňuje s jinými metodami.

Proto bych chtěla zdůraznit, že kouč není poradce, konzultant, trenér ani mentor.

Kouč neradí, netrénuje, nevzdělává ani neléčí.

Koučink není terapie.

A jaké jsou hlavní rozdíly mezi koučinkem a terapií?

Terapie je o léčbě                         X        Koučink je o dosahování cílů

Terapie přináší ochranu               X        Koučink přináší motivaci            

Terapie zaměřena na minulost    X        Koučink je zaměřen na budoucnost

 

S koučem rychleji k cíli

S koučem dosáhneme vždy o něco víc, než bychom dosáhli bez jeho podpory.

Koučink je pro každého, kdo chce na sobě pracovat a kdo chce uskutečňovat své sny.

A tak dnešní povídání o koučinku bych ráda uzavřela citátem, který hezky vystihuje hlavní princip koučinku.

Citát Nelsona Mandely zní:

Vize bez akce je sněním – Akce bez vize je mrháním časem –  Ale akce s vizí mohou změnit svět …

 Tedy vzhůru do akce! A nezapomeňte na vizi! 🙂